Pár slov o sobě

Pár slov o sobě

Od dětství se snažím věnovat pozornost lidem. Brzy jsem zjistila, že to většině nejen pomáhá, ale také je uklidňuje.

Roky strávené v zahraničí v mladém věku také přispěly k pochopení, že nejen každý národ, ale i každý člověk je jedinečný a že rozdíly nelze vyjádřit kontrastem „lepší nebo horší“.

Od ukončení studia byla moje kariéra charakterizována paralelou mezi humánní a obchodní oblasti. Téměř patnáct let jsem učila na univerzitě literární, jazykové a obchodní předměty. Během a po tomto období jsem pracovala mimo jiné v oblastech komunikace, lidských zdrojů a financí, v malých, ale také v multinacionálních společnostech.

Všechny mé životní a pracovní zkušenosti jsou skutečně propojené a nejlépe korelují v oblasti koučování. Tuto profesi jsem osvojovala teprve v středisku Pro Bona, kde jsem získala diplom Proactive Life Coach a Business Coach. Po absolvování kurzu organizovaném Besser-Siegmund Institutem jsem se stala wingwave-koučem. V roce 2015 jsem se zúčastnila školení pro wellness-kouče, organizovaného americkým školicím střediskem UniversalClass. Ve stejném roce jsem úspěšně zakončila trénink pro maďarské gastro- a výživové kouče.

Protože jsem se já sama dvakrát radikálně změnila povolání, a již mnoha svým klientům pomáhala na jejich kariérních cestách, zúčastnila jsem se v roce 2020 školení Career Coach v Coachingcentrumu. Cílem bylo i tento druh podpory založit na nejširší možné znalosti.

Jsem také členem IAC (International Association of Coaching), Proactive Coaching Group a CoachOK Hungarian Association.

Cecilia Bálint

[ zpĕt ]