Ethische code

Ethische code

1. Respect voor elke klant

Elke cliënt en elk probleem verdient met respect behandeld te worden van de coach.

2. Privacy en vertrouwelijkheid

Alles wat in of in verband met coachingsessies wordt gezegd, is strikt geheim.

3. Respect voor eigen grenzen

De coach heeft de opleiding en het vermogen om coachingsdiensten te verlenen. Als het probleem van de coachee de bevoegdheid van een andere professional vereist, moet hem dit worden geadviseerd.

4. Vermijden van dubbele relaties

Tijdens een coachingtraject tussen cliënt en coach is alleen deze relatie acceptabel. Elke andere soort moet worden vermeden, opgeschort of beëindigd.

5. Continu ontwikkelen

De coach werkt continu aan zijn/haar kennis om de kwaliteit van zijn/haar dienstverlening te ontwikkelen.

6. Regelmatig toezicht

De coach moet zorgen voor zijn/haar eigen welzijn. Daarvoor neemt hij/zij regelmatig deel aan supervisie-sessies.

7. Transparantie van diensten

De diensten die door de coach worden geleverd, nel als het gehele coachingsproces moeten transparant zijn voor klanten voordat ze aan het gemeenschappelijke werk beginnen.

8. Professionele aanpak

De coach streeft naar een zo professioneel mogelijke aanpak, uitstraling en werkwijze in het voordeel van haar cliënten en het behouden van een goede reputatie van dit beroep.

[ terug ]